Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws

De nieuwe realiteit van VodafoneZiggo: De impact van corona op de 7.000 medewerkers

Nog geen twee jaar geleden opende VodafoneZiggo haar state-of-the-art hoofdkantoor pal naast Utrecht Centraal. Voor de medewerkers van het kersverse fusiebedrijf biedt het kantoor 1.500 werkplekken. De medewerkers zijn vanuit de trein binnen twee minuten bij de ingang. OV-reizen is dan ook de norm, mede gefaciliteerd door de Mixx Card van Mobility Mixx.


Echter, als gevolg van de corona-uitbraak werkt het overgrote deel van de 7.000 collega’s in Nederland al maanden vanuit huis. De kantoren in het land zijn RIVM-proof gemaakt, waardoor in Utrecht nog maar 300 van de 1.500 plekken gebruikt kunnen worden. Een goed moment voor een gesprek met Mobility Mixx-klant VodafoneZiggo over deze en andere gevolgen van Covid 19 voor het werken en reizen. We spreken met Hans Bijl, HR manager reward & labour relations, en payroll specialist Lawrence Panhuyzen.

Snelle omslag

Hans Bijl windt er geen doekjes om: “Binnen enkele maanden was duidelijk dat thuiswerken een blijvertje is. En daarmee verandert ook op slag de functie van het hoofdkantoor. Van dé plek waar je vooral je werk doet is het nu met name de inspirerende plek waar je collega’s en partners ontmoet, gezamenlijk projecten in de steigers zet, overlegt en bijpraat. Het eigenlijke werk gebeurt vervolgens hoofdzakelijk vanuit huis.” Even terug naar het begin: “Toen corona in alle hevigheid losbarstte zaten we in één klap met het overgrote deel van 7.000 mensen thuis. Het dagelijkse werk van de collega’s kende eigenlijk weinig problemen en ook de dienstverlening en verkoop liepen heel goed door. Het is echt een boost geweest voor het vertrouwen in thuiswerken. Ik kan me de discussies uit het verleden met de directie nog herinneren, toen er serieuze twijfels bestonden. Die zijn in een klap verdwenen. Er is nog een bijzonder effect van het massale thuiswerken in Nederland. Door corona zijn we ons er extra bewust van geworden hoe cruciaal onze dienstverlening voor onze klanten is; het belang van goed internet en televisiesignaal is alleen maar toegenomen."

Duurzaam reizen blijft de norm

Heeft de toename van thuiswerken ook impact op het beleid en gedrag rond mobiliteit? “Op het punt van mobiliteit verandert er niet veel. Door corona staan de doelstelling rond duurzaamheid en CO2-reductie nog net zo hard overeind. In dat kader zijn we ook onderdeel van ‘Anders Reizen’, de coalitie van ruim vijftig grote Nederlandse organisaties die zich sterk maken voor duurzame mobiliteit. Corona heeft veel momentum gegeven aan de initiatieven rond alternatieve vormen van zakelijk vervoer. Onze focus blijft dus liggen bij het OV en andere vormen van duurzaam vervoer. Er wordt weliswaar minder gereisd, maar we verwachten niet dat het reisgedrag zelf sterk zal veranderen.”

Aantrekkelijkheid leaseauto staat verder onder druk

De klassieke leaseauto wordt al een tijdje minder aantrekkelijk. En als je in de huidige situatie maar twee à drie dagen thuiswerkt, wil je dan nog een leaseauto met bijtelling voor de deur? "We merken dat de leaseauto-rijders in de organisatie vaker om flexibiliteit vragen. Dat wordt nog eens verstrekt doordat per 1 juli de BPM gebaseerd wordt op strengere CO2-emissienormen, die van de WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). De nieuwe geeft veel hoge CO2-waarden dan de oude NEDC-waarde. Daardoor gaan veel automobilisten voor dezelfde auto flink meer betalen."

Push voor mobiliteitsbudget

Lawrence Panhuyzen vult aan: ”We zien al een tijdje een toename in de belangstelling voor het mobiliteitsbudget, waarbij collega’s maandelijks een vast reisbudget krijgen. We verwachten dan ook dat collega’s meer gaan reizen met deelfietsen, deelauto’s en het OV. Als VodafoneZiggo stimuleren we dat.” Hoe stimuleren jullie medewerkers om over te stappen om meer duurzame alternatieven? “Zoals je hoort, hebben we al heel wat regelingen voor onze medewerkers, die we standaard aanbieden. Door deze nieuwe ontwikkelingen als gevolg van corona, is het wel goed om de mogelijkheden bij het on-boarden van nieuwe collega’s nog meer te benadrukken. Het is vooral uitdagend bij de ambulante medewerkers met de leaseauto’s. Op dat gebied kunnen we nog wel een tandje bijschakelen in de voorlichting."

Een nieuw evenwicht

Tenslotte, hoe hebben jullie deze periode zelf ervaren? Hans Bijl: “Ik ben zelf qua thuiswerken helemaal om. Negentig proces van het werk doe ik vanuit thuis via de computer. En eigenlijk heb ik meer contact met m’n teamgenoten dan ooit tevoren. Wat vooral mist, is de spontane ontmoeting met collega’s. We zijn wat dat betreft wel iets kwijtgeraakt. Dat zet ons als organisatie aan het denken over hoe we verder gaan na corona. We zijn in overleg met de OR over een pilot waarbij het uitgangspunt is dat collega’s standaard twee à drie dagen thuiswerken en de andere dagen elkaar treffen op kantoor.”